Maintec

Maintec in Nederland

Verwante bedrijven

199 banen van Maintec in Nederland

 • M

  CNC Operator

  Wat ga je doen? · Je be­dient zelf­stan­dig de CNC draai­bank en stelt de CNC draai­bank in Je laat de ma­chi­nes zo e ...

  Maintec - Emmeloord - Talent NL

 • M

  Leerling monteur installatietechniek

  Wat ga je doen? · In­stal­la­tie­tech­niek is een breed vak­ge­bied maar heeft maar een doel: een fijn werk of woon­kli­ ...

  Maintec - Drachten - Talent NL

 • M

  Leerling Lasser - constructiewerker

  Wat ga je doen? · Als leer­ling con­struc­tie­wer­ker word je door te wer­ken op­ge­leid tot een spe­ci­a­list in de me­ ...

  Maintec - Heerenveen - Talent NL

 • M

  Medewerker Support Desk

  Wat ga je doen? · Jij hebt een ach­ter­grond in de tech­niek en houdt van de com­bi­na­tie tus­sen tech­niek, ad­mi­ni­s ...

  Maintec - Doetinchem - Talent NL

 • M

  Assemblage monteur

  Wat ga je doen? · Als as­sem­bla­ge mon­teur stel je half­fa­bri­ca­ten samen uit zowel me­cha­ni­sche als elek­tro­ni­s ...

  Maintec - Meppel - Talent NL

 • M

  Montagemedewerker

  Wat ga je doen? · Wij zijn op­zoek naar han­di­ge/tech­ni­sche men­sen die zelf­stan­dig uit­een­lo­pen­de re­pa­ra­ties ...

  Maintec - Veendam - Talent NL

 • M

  Monteur Staalbouw

  Wat ga je doen? · In de func­tie mon­teur Staal­bouw mon­teer je al­ler­lei soor­ten staal­con­struc­ties, trap­pen, bor ...

  Maintec - Emmen - Talent NL

 • M

  BBL leer en werktraject - Techniek

  Wat ga je doen? · In dit BBL werk en leer­tra­ject ga je door te wer­ken een tech­nisch vak leren en word jij op­ge­leid ...

  Maintec - Heerenveen - Talent NL

 • M

  Leerling Lasser BBL

  Wat ga je doen? · In dit BBL werk en leer­tra­ject word je op­ge­leid tot all­round con­struc­tie­wer­ker / las­ser. Je ...

  Maintec - Lemmer - Talent NL

 • M

  Leerling elektromonteur - BBL

  Wat ga je doen? · In dit op­lei­dingstra­ject word je op­ge­leid tot elek­tro­mon­teur waar­bij jij je spe­ci­a­li­seert ...

  Maintec - Roden - Talent NL

 • M

  RVS MIG-Lasser

  Wat ga je doen? · Bij jouw nieu­we werk­ge­ver ga je aan de slag als RVS MIG las­ser, de werk­zaam­he­den zijn het las­s ...

  Maintec - Leek - Talent NL

 • M M

  Mechanisch onderhoudsmonteur

  Ik ben Willem en voor Maintec werkzaam als mechanisch onderhoudsmonteur in de werkplaats en industrie. Iedere dag ben ik ...

  Maintec - Goes - Jooble NL

 • M

  Leerling Bedrijfsautotechnicus

  Wat ga je doen? · Als leer­ling mon­teur word je op­ge­leid tot een vak vol­was­sen be­drijfs­au­to­tech­ni­cus. Je gaat ...

  Maintec - De Lier - Talent NL

 • M

  Leerling Installatiemonteur

  Wat ga je doen? · In­stal­la­tie­tech­niek heeft alles te maken met de aan- en af­voer van water en gas. Denk maar eens ...

  Maintec - Amsterdam - Talent NL

 • M

  Loodgieter

  Wat ga je doen? · Als in­stal­la­tie­mon­teur bij onze op­dracht­ge­ver(s), ga je zelf­stan­dig of in sa­men­wer­king me ...

  Maintec - Zwolle - Talent NL

 • M

  Lasser

  Wat ga je doen? · Het MIG/MAG las­sen van di­ver­se fra­mes en con­struc­ties Vanaf te­ke­ning sa­men­stel­len Het mon ...

  Maintec - Leeuwarden - Talent NL

 • M

  Fietstechnicus

  Wat ga je doen? · De func­tie is veel­zij­dig, je krijgt een eigen ser­vi­ce bus en hier ben je veel mee on­der­weg. Je ...

  Maintec - Breda - Talent NL

 • M

  Elektromonteur Industrie

  Wat ga je doen? · In deze leuke en dy­na­mi­sche func­tie ben je samen met an­de­re team­le­den ver­ant­woor­de­lijk voo ...

  Maintec - Scheemda - Talent NL

 • M

  Storingsmonteur

  Wat ga je doen? · Als mon­teur/sleu­te­laar heb je 2 rech­ter­han­den en een goed tech­nisch in­zicht, daar­naast heb je ...

  Maintec - Zoutkamp - Talent NL

 • M

  Tweede Autotechnicus

  Wat ga je doen? · Als Af­le­ver­tech­ni­cus / 2de Au­to­tech­ni­cus zorg jij er­voor dat de voer­tui­gen piek­fijn wor­d ...

  Maintec - Beesd - Talent NL